2012

Przyznanie naszej placówce certyfikatu ISO zapewniającego najwyższą jakość świadczonych usług.