STRONA W BUDOWIE

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO EGOMEDICA

Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego

 Ministerstwo Zdrowia

 

Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną osobą od 18 roku życia, zamieszkałym na terenie działania CZP.

Struktura Centrum Zdrowia Psychicznego w Częstochowie obejmuje:

 

• Zespół Leczenia Środowiskowego

• Całodobowy Odział Psychiatryczny

• Dzienne Odział Psychiatryczne

• Poradnie Zdrowia Psychicznego

• Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne

 

Główna placówką CZP w Częstochowie jest Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica w którego skład wchodzą:

 

• Zespół Leczenia Środowiskowego

• Dzienny Odział Psychiatryczny

• Poradnia Zdrowia Psychicznego

• Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

 

Adres: Ul. Orkana 139 b, 42 – 200 Częstochowa

 

Numery telefonów:

Rejestracja tel. (34) 366 28 81

 

Pacjenci pierwszorazowi nie będący pacjentami Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) proszeni są o kontakt z jednym z Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym (PZK).

Osoby będące już pacjentami Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica lub innej z placówek CZP mogą kontaktować się bezpośrednio z Rejestracją w swoim miejscu leczenia.

 

PUNKT ZGŁOSZENIOWO – KOORDYNACYJNY

 

PZK udziela świadczeń osobom od18 roku życia, zamieszkałym na terenie działania centrum.

 

Do zadań PZK należy:

 

1. Udzielanie informacji o dostępnych świadczeniach i zakresie działania CZP obejmujących:

 

• opiekę psychiatryczno-środowiskową

• oddziały dzienne psychiatryczne

• oddział całodobowy psychiatryczny

• poradnie zdrowia psychicznego

 

2. Wstępna ocena potrzeb pacjenta dotyczących leczenia psychiatrycznego, tworzenie indywidualnego planu leczenia, uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania świadczenia.

 

Do Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego można zgłaszać się osobiście, kontaktować telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne:

PZK 1

 

1. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO EGOMEDICA

Adres: ul. Orkana 139b, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 387 13 45, (34) 387 13 46

mail: pzk@egomedica.pl

 

PZK 2

 

2. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO EGOMEDICA

Adres: ul. Orkana 139b, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 387 13 47, (34) 387 13 48

mail: pzk@egomedica.pl

Godziny pracy PZK (Punktu Zgłoszeniowo – Koronacyjnego):

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

PZK 3

 

3. NASZA PRZYCHODNIA Sp. Z.o.o. NZOZ

Adres: Al. Wolności 46 42-217 Częstochowa

tel. (34) 387 13 49

mail: pzk@egomedica.pl

Godziny pracy PZK (Punktu Zgłoszeniowo – Koronacyjnego):

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

POODWYKONAWCY CZP (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO):

 

Przychodnia Lekarska „Medicus Bis”

• Poradnia zdrowia psychicznego

Adres: ul. Nadrzeczna 46/48, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 367 14 70

 

NZOZ Przychodnia Lekarska "Nord Med" Sp. z o.o.

• Poradnia zdrowia psychicznego

Adres: ul. Kazimierza Michałowskiego 6, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 322 06 70, (34) 322 32 56, (34) 322 08 38

 

NASZA PRZYCHODNIA Sp. z o.o.

• Poradnia zdrowia psychicznego

Adres: Al. Wolności 46, 42-200 Częstochowa

tel: (34) 368 42 04, (34) 368 42 30

 

NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis Sp. z o.o.

• Poradnia zdrowia psychicznego

Adres: ul. Kutnowska 4, 42-221 Częstochowa

tel: (34) 366 60 33

 

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie:

• Dzienny odział psychiatryczny

• Poradnia zdrowia psychicznego

Adres: ul. Bony 1/3, 42-200 Częstochowa

tel: (34) 370 26 61

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie:

• Odział Całodobowy Psychiatryczny

• Odział Dzienny Psychiatryczny

• Punkt przyjęć

Adres: ul. PCK 7, Pawilon D, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 367 38 36