Popołudniowa Grupa Terapeutyczna płatna

Popołudniowa Grupa Terapeutyczna płatna. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w środy w godzinach: 17.00 – 19.15.

Grupa przeznaczona jest dla osób w wieku 20 – 50 lat, które:

  • doświadczają trudności w relacjach z bliskimi i/lub w środowisku zawodowym;
  • cierpią z powodu depresji, lęku, złości i innych silnych emocji;
  • zmagają się z problemami zdrowotnymi, które najprawdopodobniej mają podłoże psychologiczne;
  • czują się osamotnione i zagubione;
  • nie akceptują siebie, mają niskie poczucie własnej wartości;
  • chciałyby pogłębić rozumienie siebie i swoich relacji z ludźmi;
  • chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujące związki;
  • chciałyby lepiej radzić sobie ze stresem i niepewnością.

Wstępnie umawiamy się z pacjentami, że terapia w grupie będzie trwała 12 miesięcy, ale istnieje możliwość jej przedłużenia. Sytuację każdego pacjenta rozpatrujemy indywidualnie.

Grupa liczy 10 osób i jest półotwarta, co znaczy, że pacjenci, należący do niej, są na różnym etapie leczenia. Gdy jeden z pacjentów kończy terapię, na jego miejsce przychodzi kolejny.

Koszt miesięczny: 240-300 zł – w zależności od liczby spotkań w miesiącu (koszt jednego spotkania wynosi 60 zł).

Grupa prowadzona jest przez dwóch doświadczonych terapeutów:

Andrzej Dittmer - dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży w gabinecie prywatnym oraz prowadzi terapię grupową.

Alicja Szuchnik – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w CZP EgoMedica oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba". Prowadzi terapię grupową oraz indywidualną w gabinecie prywatnym.

Zainteresowanych uczestnictwem w grupie zapraszamy na konsultacje.

Informacje i zapisy:

Alicja Szuchnik - 691 913 993

Andrzej Dittmer - 502 373 615