Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

Psychoterapia jest formą leczenia. Jej podstawowym celem jest usuwanie przyczyn i objawów zaburzeń uwarunkowanych psychicznie. Psychoterapia grupowa jest równie pomocna w leczeniu jak psychoterapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją poprzez możliwość uzyskania wsparcia społecznego i uczenia się nowych, korzystniejszych zachowań międzyludzkich.

Grupa I

Długość pobytu na grupie: 9 miesięcy
Czas trwania grupy: 2 godziny + 15 minutowa przerwa między sesjami.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki
Godziny: 16:30 - 18:45
Ilość uczestników: max. 12 osób na grupie.
Grupa ma charakter półotwarty.

Grupa II

Długość pobytu na grupie: 9 miesięcy
Czas trwania grupy:
Spotkania odbywają się raz w tygodniu w
Godziny: 16:30 - 19:45
Ilość uczestników: max. 12 osób na grupie.
Grupa ma charakter zamknięty.

Do grupy zostają zakwalifikowani pacjenci według następujących kryteriów:

  • są zmotywowani do podjęcia terapii, oczekują zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu
  • posiadają wgląd w naturę własnych emocji i przeżyć
  • potrafią określić cel swojej terapii

Decyzje o przyjęciu na grupę poprzedza wcześniejsza rozmowa kwalifikacyjna. Zapisów na kwalifikację do grupy można dokonywać bezpośrednio lub telefonicznie w rejestracji, wymagane jest skierowanie.