Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

Poradnia czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach:
poniedziałek – czwartek: 08:00 - 20:00
piątek: 08:00 - 18:00

W naszej poradni zapewniamy wysoki poziom usług, obejmujących opiekę psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną, świadczonych przez wykwalifikowany zespół specjalistów.

Usługi świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Pomoc Psychiatryczna

Pomoc psychiatryczna w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego obejmuje:

 • Wizytę Diagnostyczną Psychiatryczną - jest to każda pierwszorazowa wizyta u lekarza psychiatry
 • Wizytę Kontrolną Psychiatryczna i Wizytę Terapeutyczną Psychiatryczną - będące kontynuacją leczenia

Pomoc Psychologiczna

Każda pierwszorazowa wizyta psychologiczna w Poradni Zdrowia Psychicznego wymaga skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.

Konsultacja Psychologiczna

Jest to pierwsza i często kolejna wizyta psychologiczna podczas której zbierane są informacje odnośnie dotychczasowego funkcjonowania pacjenta oraz powodu zgłoszenia w celu dopasowania dalszego planu oddziaływań psychologicznych lub psychterapeutycznych.

Wsparcie Psychologiczne

Obejmujące pomoc psychologiczną w trakcie radzenia sobie z kryzysem czy psychoedukację.

Diagnostyka Psychologiczna

Jest indywidualną i zróżnicowaną w zależności od celu oceną psychologiczną funkcjonowania pacjenta obejmującą najczęściej wywiad, obserwacje oraz inne metody, jak testy psychologiczne.


Psychoterapia

Jest procesem obejmującym spotkania pacjenta z psychoterapeutą, będące współpracą koncentrującą się na realizacji celów ustalonych w trakcie pierwszych wizyt podczas których zawierany jest kontrakt psychoterapeutyczny oraz określana jest częstotliwość spotkań. Wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry lub rodzinnego.


Zespół

 • lek. Małgorzata Poraj – specjalista psychiatra
 • lek. Magdalena Jakubowska-Niewmierzycka – specjalista psychiatra
 • lek. Monika Wiktor – specjalista psychiatra
 • lek. Joanna Sochacka-Pietrzyk – specjalista psychiatra
 • lek. Agnieszka Mendakiewicz – specjalista psychiatra
 • lek. Aneta Korzeniowska – specjalista psychiatra
 • lek. Katarzyna Zbrojkiewicz – specjalista psychiatra
 • lek. Iwona Dobrakowska – specjalista psychiatra
 • lek. Aneta Solińska – specjalista psychiatra
 • lek. Marta Lipin – specjalista psychiatra
 • lek. Włodzimierz Koniarski - specjalista psychiatra
 • lek. Aleksandra Sojda - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Danuta Bochenek - specjalista psychiatra
 • mgr Dorota Nenart – psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
 • mgr Ludwika Matuszczyk - psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Maja Apryas - psycholog, psychoteraputa
 • mgr Dorota Szlama - psychoterapeuta
 • mgr Małgorzata Rataj – psycholog kliniczny
 • mgr Magdalena Skut – psycholog, psychoterapeuta certyfikowany
 • mgr Paweł Poraj - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
 • mgr Ewa Wiktor-Błoniarz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
 • mgr Krzysztof Kuraś - psycholog kliniczny
 • mgr Dariusz Wojtal - psycholog
 • mgr Anna Stryjewska - psycholog
 • mgr Beata Mroczek - psycholog, psychoteraputa certyfikowany
 • mgr Ewa Wesołowska - psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Urszula Roguzińska - magister pielęgniarstwa, pedagog, psychoteraputa